Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 1,484,420 47.11% 30/06/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1,349,000 42.82% 06/06/2022
Bùi Minh Tuấn 152,000 4.82% 30/06/2022
Hoàng Phong Giao 100 0.00% 30/06/2022
Đào Phúc Long Phi 0 0.00% 06/12/2022
Bùi Tuấn Ngọc 0 0.00% 06/12/2022
Tô Phan Trung Thái 0 0.00% 06/12/2022
Thái Tấn Dũng 0 0.00% 01/12/2015
Trương Thị Thanh Luân Members of the Board 0 0.00% 06/12/2022
Lại Thị Thanh Phương 0 0.00% 06/12/2022
Trần Anh Tuấn 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Hoàng Kim Vũ 0 0.00% 31/12/2014
Vũ Thị Kim Liên 0 0.00% 31/12/2014
CTCP Đầu tư Toàn Việt 0 0.00% 30/06/2022
Hồ Nguyễn Duy Quân 0 0.00% 06/12/2022
Đoàn Thị Phương Linh 0 0.00% 06/12/2022
CTCP Đầu tư Vina 0 0.00% 29/10/2021
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 0 0.00% 23/08/2018
Lê Hải Đăng 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Ngọc Liên Khương Chief Accountant 0 0.00% 06/12/2022